Mergelpe / Duivelsberg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Mergelpe / Duivelsberg
Locatie
Adres: Duivelsberg bij 1
Beek
Gemeente Gemeente Ubbergen
Provincie Gelderland

De Duivelsberg ligt ten zuidoosten van het dorp Beek.
Typologie

Bij Mergelpe of de Duivelsberg gaat het om een complex, dat bestaat uit twee mottes. De grootste motte is een in oorsprong natuurlijke heuvel, die gemodeleerd en 3 meter is opgehoogd. Op de grootste motte zijn er geen sporen van bebouwing gevonden. Op flanken van de kleine motte zijn scherven afkomstig uit eerste helft van 13de eeuw gevonden.
Etymologie
Dit mottecomplex wordt Mergelpe of Duivelsberg genoemd naar de plaats waar het gelegen is: op de Duivelsberg, die in de twaalfde eeuw voor het eerst in de bronnen genoemd wordt en dan de 'montem Meregelpe' wordt genoemd. Deze Duivelsberg staat in de literatuur ook bekend als de Wylerberg: het gebied heeft tot de 1949 bij het Duitse dorpje Wyler gehoord en wordt door de Duitsers dus de Wylerberg genoemd.
Huidige situatie
Mergelpe bestaat nog steeds, in gerestaureerde toestand.