Hunneschans
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hunneschans
Locatie
Adres: Garderenseweg
Uddel
Gemeente Apeldoorn
Provincie Gelderland

De Hunneschans ligt aan de oostzijde van het Uddelermeer op minder dan twee kilometer ten zuidwesten van Uddel.
Typologie
 (wel omgracht.)
Een omwald terrein daterend uit de periode van ca. 850-950 (2); de wal is later, voor een tweede gebruik in de 13e eeuw, verbreed en opgehoogd (4). Daar waar de wal ontbreekt grenst de burcht direct aan het Uddelermeer. Op het middenterrein zijn sporen van houten gebouwen gevonden (1), stammend uit de tweede gebruiksperiode (2). De wal is op twee plaatsen onderbroken: de oorspronkelijke toegang aan de zuidzijde en de toegang aan de oostzijde, die in de 19e eeuw is aangelegd (1). De zuidelijke toegang lag half verscholen achter een korte wal, die aan de overkant van de gracht lag.
Etymologie
De naam Hunneschans voert terug op een reeds lang achterhaalde duiding van deze versterkte plaats, nl. een schans tegen of door de Hunnen aangelegd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 28-10-1995

De Hunneschans bestaat tegenwoordig uit een enigszins afgevlakte aarden wal rond een open ruimte en met aan de buitenkant een droge, eveneens afgevlakte gracht; op het middenterrein ligt een grafheuvel; de oorspronkelijke toegang ligt aan de zuidzijde, in de 19e eeuw is ook aan de oostzijde een toegang gemaakt; het middenterrein is via de ter plaatse zacht glooiende oever ook vanaf de waterkant bereikbaar; het object ligt in een omrasterd natuurgebied - grasland en bos, waar schapen grazen - en maakt deel uit van de Koninklijke Houtvesterij 'Het Loo'.