Snaafburg
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Snaafburg
Locatie
Adres: Ter hoogte van Straatweg 13 in Maarssen
Maarssen
Gemeente Maarssen
Provincie Utrecht

Snaafburg lag op de westelijke oeverwal van de Vecht. Het kasteelterrein ligt nu helemaal ingesloten in de nieuwbouwwijken van Maarssen aan het Amsterdam-Rijnkanaal.
Typologie

Snaafburg was vermoedelijk een vrijstaande vierkante stenen toren, die werd omgeven door een gracht. Hiervan zijn verder geen gegevens bekend. Als bron voor dit gegeven wordt vaak een tekening uit 1629 van Balthasar Florisz. van Berckenrode genoemd, maar het is onduidelijk of, en zo ja, hoeveel ouder de toren is dan deze zeventiende-eeuwse tekening.
Etymologie
De naam Snaafburg is afgeleid van de ridder Otto Snaefs. Snaafburg werd in 1444 aan hem in leen opgedragen door Steesken van Loenersloot. 'Burg' duidt erop dat het hierbij om een versterkt huis gaat.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 2-4-2009

Van Snaafburg is tegenwoordig alleen nog het terrein duidelijk zichtbaar. Te zien is een rechthoekig omgracht terrein, dat wordt omringd door enkele boomgaarden. Van het huis zijn geen resten meer zichtbaar. Wel staat er naast het omgrachtte terrein nog steeds een boerderij. Deze boerderij is de opvolger van een dienstgebouw of boerderij uit de zeventiende of achttiende eeuw.