Doddendaal, Huis of Hof te Ewijk
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Doddendaal, Huis of Hof te Ewijk
Locatie
Adres: Binnenweg 2, 6644 KD Beuningen
Ewijk
Gemeente Gemeente Beuningen
Provincie Gelderland

Huis Doddendaal ligt ten noordoosten van de dorpskom te Beuningen.
Typologie
 (?)
Het is moeilijk te bepalen welke typologie van toepassing is op kasteel Doddendaal.
Etymologie
De naam van huis Doddendaal is waarschijnlijk afkomstig van het woord 'dodde', dat riet betekent. Doddendaal lag strategisch erg gunstig in een rietrijke en moerassige omgeving.
Huidige situatie
Van huis Doddendaal staan nog het veertiende-eeuwse hoofdgebouw met de aanbouw en de traptoren uit de vijftiende eeuw. Het terrein is nog gedeeltelijk ommuurd en van de drie hoektorens zijn nog overblijfselen aan wijsbaar. De resten van de voorburcht zijn niet meer zichtbaar en liggen begraven in het terrein voor de brug naar de omgrachte hoofdburcht. De brug stamt uit de negentiende eeuw. Aan weerszijden van de toegangspoort staan nog het bouwhuis en het koetshuis uit de negentiende eeuw.