Boetselaersborg, De
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Boetselaersborg, De
Locatie
Adres: Het Kattenburg 6
's-Heerenberg
Gemeente Gemeente Bergh
Provincie Gelderland

De Boetselaersborg ligt ten zuidoosten van kasteel Bergh bij de plaats 's-Heerenberg.
Typologie
 (?)
Bij de Boetselaersborg gaat het om een moated site ?
Etymologie
De Boetselaersborg heette aanvankelijk het Drost-Daemenhuis. Toen Willem Jacob van Boetselaer in 1620 toestemming van de graaf kreeg om het Drost-Daemenhuis te kopen, veranderde de naam van het huis onder deze nieuwe eigenaar in Boetselaersborg.
Huidige situatie
Terwijl de traptoren nog een zestiende-eeuws aanzien heeft, is het huis verder voorzien van een achttiende- en vroeg negentiende-eeuws uiterlijk. De gracht rond het huis is in de negentiende eeuw gedempt.