Batenburg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Batenburg
Locatie
Adres: Molendijk 11 6634 KE (fam. Strik)
Batenburg
Gemeente Wijchen
Provincie Gelderland

Het kasteel is gelegen aan de noordzijde van het stadje, waar de Maasdijk een vrijwel haakse hoek naar het zuiden maakt. De restanten van de hoofdburcht zijn nog omgeven door een brede gracht. Het ten oosten ervan gelegen terrein waar zich vermoedelijk de middeleeuwse voorburcht bevond, is niet meer omgracht en herbergt momenteel een agrarisch bedrijf en de woning van de beheerder (adres zie boven), een van de tot boerenwoning omgebouwde 17de eeuwse tijnshuisjes.
Typologie
 (later 5)
Het kasteel behoort tot het type van de ronde (en ovale) burchten en is voortgekomen uit een motte met centrale (woon)toren. De laat 14de-eeuwse ring- of schildmuur is vrijwel cirkelvormig. De uitspringende torens en de toegangspoort zijn rond het midden van de 16de eeuw toegevoegd.
Etymologie
Het kasteel is genoemd naar de heren van Batenburg die hun naam mogelijk hebben ontleend aan 'prins' Bato, stamhoofd der Bataven. Het navolgende is zeer onwaarschijnlijk:. Deze zou volgens overlevering het stadje hebben gesticht, waarna het kasteel dan in 327 zou zijn gebouwd , zie de verdwenen gevelsteen boven de toegang (v. Heiningen p.7).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 16-09-1996

Het muurwerk van de hoofdburcht is grotendeels geconsolideerd. De voorburcht is niet onderzocht, maar er zijn waarnemingen dat er nog restanten van zwaar muurwerk aanwezig zijn (mededeling dhr. Strik). Er is in elk geval geen sprake van een herkenbare middeleeuwse voorburcht. Op het weiland ten noorden van de hoofdburcht is in 1989 de bagger uit de geschoonde grachten gestort. Nabij de oever van de gracht werd daarbij nog onbekend, zwaar muurwerk aangetroffen.