Barlham
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Barlham
Locatie
Adres:
Doetinchem
Gemeente
Provincie Gelderland

De burchtheuvel Barlham ligt tussen de Barlhammerweg en de linkeroever van Oude IJssel.
Typologie

Bij Barlham gaat het om een motte kasteel. Eliëns en Harenberg spreken van een motte-and-bailey kasteel.
Etymologie
De naam Barlham kan zijn afgeleid uit de elementen 'bar' en 'ham'. 'Bar' gaat terug op het Germaanse 'baza', wat kaal betekent. Een ham is een omheind stuk weiland of een kromming.
Huidige situatie
Tegenwoordig bestaat Barlham uit een omgrachte burchtheuvel. Die burchtheuvel is kunstmatig opgeworpen en is nu nog ongeveer 2 meter hoog. Het omgrachte terrein van de hoofdburcht is beplant met dennenbomen. Voor die burchtheuvel ligt een voorburcht, die ook omgracht is. De voorburcht is net iets hoger dan het maaiveld. Dichtbij het grachtenstelsel ligt nu een boerderij.