Gildenborch
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Gildenborch
Locatie
Adres: N.v.t.
Vreeswijk
Gemeente Nieuwegein
Provincie Utrecht

Hoewel de precieze locatie van het kasteel niet bekend is, kan deze locatie wel worden gereconstrueerd. Gildenborch was, getuige de tijdgenoot Jan Beke, gelegen op de Uiterdijk, de buitendijks gelegen aanwas bij de sluis bij Vreeswijk. Aangezien Gildenborch bedoeld was om de sluis te bewaken, zal het waarschijnlijk in de onmiddellijke nabijheid van de sluis zijn gelegen. De toren lag waarschijnlijk ter plaatse van het zuidelijke sluishoofd van de Oude Sluis. Het zal mogelijk gelegen hebben aan de noordrand van de verdwenen Jan van Merenswaard, een eiland in de Lek dat, getuige de kaart van Jacob van Deventer, omstreeks 1560 aanwezig was, en dat door de bouw van de nieuwe Lekdijk en het verleggen van de stroomdraad grotendeels zou verdwijnen. De voorburcht, die een sterk provisorisch karakter gehad zal hebben, zou ook op de Jan Merenswaard hebben kunnen gelegen.Een andere aanwijzing voor deze locatie is dat bij de afbraak van het vroegere Vreeswijkse gemeentehuis (Raadhuisplein 5) in 1986 muurresten zijn aangetroffen waarvan men vermoedt dat het gaat om resten van de Gildenborch (Dommerholt 2005, 135). Mogelijk bevinden zich hier nog steeds nog fundamenten. In dat geval heeft een deel van de Gildenborch gelegen nabij de Lekstraat en het Raadhuisplein, direct ten oosten van de zuidelijke sluiskolk en oorspronkelijk buitendijks.
Typologie

Gildenborch bestond in 1374 uit een al of niet forse uit het water oprijzende toren met aansluitend mogelijk een provisorische houten voorburcht.
Etymologie
Het element -borch verwijst naar versterkt huis. Het element Gilden- verwijst naar het feit dat het kasteel werd gebouwd in opdracht van de stad Utrecht en gefinancierd door de Utrechtse gilden.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: oktober 2009

Er is bovengronds niets meer zichtbaar van dit Gildenborch.