Amerongen
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Amerongen
Locatie
Adres: Drostestraat 20
Amerongen
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Provincie Utrecht

Kasteel Amerongen is gelegen aan de voet van de Amerongse berg, aan de zuidelijke rand van het dorp Amerongen in de uiterwaarden van de Nederrijn.
Typologie

 (Misschien is vraagteken beter ..)
De typologie van het middeleeuwse kasteel is niet bekend. De vroegste afbeelding van kasteel Amerongen stamt uit 1646/47. Daarop is een complex van gebouwen uit verschillende tijden te zien, gebouwd op een omgracht terrein. Amerongen was toen een adellijk huis dat niet langer reëel verdedigbaar was. Er is in het huis een middeleeuwse kern aanwezig, daterend uit de 13e eeuw, die ooit wel verdedigbaar was, maar daar is op basis van deze afbeelding niets over te zeggen. Onder andere daterend uit de Middeleeuwen is de zuidwesttoren, die is opgenomen in het huidige huis.
Etymologie
Kasteel Amerongen is genoemd naar het nabijgelegen dorp.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2013

Kasteel Amerongen is een vierkant huis in strak classicistische stijl op een omgracht terrein. Het wordt door twee boven elkaar gebouwde boogbruggen verbonden met het voorplein. Op het voorplein staat nog het stalgebouw uit 1674-1680 met twee hoekpaviljoens.
Bij het kasteel is een tuin, die eveneens in 1674-1680 is aangelegd. De structuur van de tuin is grotendeels nog hetzelfde. In de 18e eeuw is op de Amerongse berg een uitgebreid lanenstelsel aangebracht. Uit de tijd van graaf Bentinck stammen de oranjerie, het speelhuisje en het muziekprieel.

Ansicht: collectie NKS


Ansicht: collectie NKS