Rijerstein te Hagestein
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Rijerstein te Hagestein
Locatie
Adres: N.v.t.
Hagestein
Gemeente Vianen
Provincie Utrecht

Het kasteel Reijerstein zou gelegen hebben ten noordoosten van Hagestein in de polder de Nes (topografische kaart 1838-1849). Nu is op die locatie gelegen de recreatieplas Reijerstein. In de literatuur is Neyestein, ten onrechte, wel gelezen als Rijerstein (Van Groningen 1989, 156-157). Dit is echter de naam van een ander huis ten zuidwesten van deze locatie.
Typologie

De typologie van Rijerstein is onbekend.
Etymologie
Stein duidt op een stenen huis.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 6-10-2002

Huidige functie:

Het vroegere kasteelterrein is onherkenbaar. Tegenwoordig bevindt zich een watergebied op deze locatie.