Batestein
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Batestein
Locatie
Adres: Hofplein
Vianen
Gemeente Vianen
Provincie Utrecht

Het kasteel was opgenomen in de noordwestelijke hoek van de stadsommuring van het oude Vianen, ten zuiden van de Lek en ten noorden van de straat Hofplein.
Typologie

Het is moeilijk iets te zeggen over de typologie. Het kasteel had een min of meer rechthoekige vorm en werd gedomineerd door een grote vierkante toren. Het kasteel werd gebouwd in de hoek van de stadsommuring als opvolger van het 'castrum de Vianen'.
Etymologie
Batestein is waarschijnlijk vernoemd naar de vrouw van de bouwheer, Beatrix van Egmond. Bate is een verkorting voor Beatrix en stein is een benaming voor een stenen huis.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 1-08-2011

Van het middeleeuwse kasteel zijn slechts enkele muurresten overeind gebleven. De zeventiende-eeuwse Hofpoort en een pompje, gedateerd 1648, staan er ook nog, deze poort en het pompje worden aan Jacob van Campen toegeschreven.