Bronkhorst
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Bronkhorst
Locatie
Adres: Kasteelstraat
Bronkhorst
Gemeente Steenderen (deze gaat binnenkort fuseren tot de gemeente Bronkhorst)
Provincie Gelderland

Kasteel Bronkhorst lag ten oosten van het dorp Bronkhorst, op de grens van de uiterwaarden van de IJssel. Vroeger lag het dichter bij de IJssel, maar door de verandering van de rivierloop kwam het er nu verder van af te liggen.
Typologie
 (Eerst)
 (later)
Het kasteel bestond eerst uit alleen een woontoren. Later breidde het zich uit met meerdere gebouwen, maar het is niet precies bekend hoe het eruit zag.
Etymologie
'Bronk' betekent misschien 'heuvel in drassig land', of kan afgeleid zijn van een mannennaam, zoals Bruncharius. 'Horst' duidt op een met struiken begroeide hoogte.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 10-3-2003

Van kasteel Bronkhorst is alleen nog een heuvel over met daarin resten van de fundamenten van het kasteel. De heuvel is beplant met bomen.