Wulvenhorst
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Wulvenhorst
Locatie
Adres: Kromwijkerdijk 1, Woerden
Woerden
Gemeente Woerden
Provincie Utrecht

Huis Wulvenhorst was gelegen op de oeverwal van het riviertje de Linschoten, ten noorden van Linschoten, ten noorden van de huidige boerderij Wulvenhorst, tussen de vijver en de boomgaard.
Typologie

Op de kaart van De Hoy uit 1650 is te zien dat Wulvenhorst oorspronkelijk een woontoren is geweest.
Etymologie
De naam Wulvenhorst is een samenvoeging van de naam Van Wulven van der Horst. Dit is de naam van het geslacht dat van 1341 tot 1412 in bezit was van het huis.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 22 december 2000

Op de plaats waar het middeleeuwse huis Wulvenhorst gestaan heeft, is enkel nog een stuk van de gracht zichtbaar. Dit is vergraven tot een grote vijver.