Westensteyn
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Westensteyn
Locatie
Adres: onbekend
onbekend
Gemeente onbekend
Provincie Utrecht

Het is niet bekend waar Westensteyn precies gelegen is. In de oudste vermelding worden wel de gebieden genoemd die grensden aan Westensteyn. Hieruit valt af te leiden, dat Westensteyn in het gebied gelegen moet hebben waar de provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland aan elkaar grenzen.
Typologie

De typologie van het middeleeuwse huis Westensteyn is onbekend.
Etymologie
De aanduiding -steyn in de naam duidt erop dat we hier te maken hebben met een stenen huis.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 10-6-2009

Aangezien het niet bekend is waar Westensteyn gelegen was, zijn er ook geen gegevens over de huidige situatie van het huis.