Heemstede te Nieuwegein
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Heemstede te Nieuwegein
Locatie
Adres: N.v.t.
Nieuwegein
Gemeente Jutphaas
Provincie Utrecht

De ridderhofstad Heemstede was gelegen ten oosten van Jutphaas, tussen het Lekkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, ten noordwesten van de A27, bijna 800 meter ten zuidwesten van het huidige Heemstede II te Houten.
Typologie

De enige betrouwbare afbeelding (van Roelant Roghman uit 1646/47) laat zien dat het afgebeelde kasteel ofwel een uitbreiding is van de oorspronkelijke woontoren uit de 14e of 15e eeuw met een zaalbouw ofwel dat de zaaltoren is uitgebreid met een kleinere traptoren.
Etymologie
'Heem' verwijst naar huis en 'stede' betekent 'stad'.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 05-09-2000

Huidige functie:

Op het terrein is een boomgaard en onder de grond liggen vermoedelijk nog funderingen.