Kastelenlexicon
NKS Kenniscentrum voor Kasteel en BuitenplaatsKies een provincie:

Kastelen in Groningen
Kastelen in Friesland
Kastelen in Drenthe
Kastelen in Overijssel
Kastelen in Gelderland
Kastelen in Utrecht
Kastelen in Noord-Holland
Kastelen in Zuid-Holland
Kastelen in Zeeland
Kastelen in Noord-Brabant
Kastelen in Limburg
Kastelen in Flevoland
Het Kastelenlexicon is een database in aanbouw waarin beschrijvingen worden opgenomen van alle bestaande en verdwenen kastelen in Nederland. "Een kasteel is een middeleeuws gebouw dat de functies verdedigbaarheid en bewoonbaarheid combineert, door het verschaffen van woonruimte en verdedigbaarheid aan een beperkte groep mensen, variërend van een adellijke familie met een paar dienaren tot een kleine hofhouding en een militair garnizoen tot een maximum van ongeveer vijftig personen." (H.L. Janssen e.a. red., 1000 jaar kastelen in Nederland : functie en vorm door de eeuwen heen, 1996, 15-16.)
Voor het Lexicon betekent dit dat een gebouw in aanmerking komt voor opname in de database als het voldoet aan één of meer van de volgende criteria:
  • Er is sprake van een vermelding van een versterkt huis in een historische bron die dateert van voor 1600.
  • Er zijn archeologische resten aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een versterkt huis, gedateerd voor 1600.
  • Bij bouwhistorisch onderzoek is vastgesteld dat een adellijk huis geheel of gedeeltelijk voor 1600 is gebouwd. Deze bouwhistorische datering kan ook gedaan zijn aan de hand van historische beeldmateriaal zoals prenten, tekeningen of kaarten waarop het huis is afgebeeld.
Sinds het begin van het project in 1992 zijn er zo'n 3.500 objecten onderzocht om vast te stellen of zij aan deze criteria voldoen. In de database treft u alleen beschrijvingen van die objecten aan die inderdaad een kasteel lijken te zijn geweest. Dit bestand aan beschrijvingen groeit nog steeds.

redactie en auteurs

Gerealiseerd met financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfond en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.